Aleš Hodina


"Je nejvyšší čas na změnu."Sdílejte:


Kontakt:

mail@hodinazmeny.cz
Hodina změny

 diskuse o potřebných změnách hodinazmeny.cz


Cestu vidíme v návratu k principům a hodnotám, které stály za rozvojem naší civilizace. Například:


1. Lidská tvořivost místo státní byrokracie

Za vším, čeho lidé dosáhli, je lidská tvořivost, um, píle, vytrvalost... Státní byrokracie žádné hodnoty nikdy nevytvořila. Naopak jejich velkou část projídá. V posledním století pozorujeme obrovský nárůst státního přerozdělování, kdy velkou část hodnot spotřebují byrokratické struktury samy. Jsou tak vážnou brzdou lidského rozvoje.

2. Podpora rodiny, ne jejího rozpadu

Rodina byla po staletí základní jednotkou společnosti, poskytující oporu všem jejím členům. Čím více přebírá její roli stát, tím více rodina oslabuje. A to, co zabezpečila jednoduše a přímo, zajišťuje dnes byrokracie draze a nekvalitně. K tomu jsme svědky masivní podpory různých trendů, které rodinu dále oslabují.

3. Přirozený důchodový systém

Po staletí nejprve rodiče zabezpečovali své děti, vedli je k práci a zodpovědnosti, aby se tyto naopak později postaraly o své staré rodiče. Tento přirozený důchodový systém je dnes zcela narušen tím, že jeho roli převzal stát. Měli bychom se k němu ve vlastním zájmu vrátit.

4. Péče o zdraví, ne o nemoc

Prevence a starost o vlastní zdraví jsou účinnější než následná léčba. Zdravotnictví navíc často "léčí" jen příznaky, ne příčinu nemoci. Lékaři by měli být odměňováni za to, že jsou jejich pacienti zdraví, ne za to, že jsou nemocní.Máte další představy o tom, co je třeba změnit? Chcete cokoliv okomentovat? Napište nám na e-mail nebo se zúčastněte diskuse v naší facebookové skupině.


Jestliže naše euroatlantická civilizace chce přežít, musí se do budoucna zdravě rozvíjet, ne degenerovat.

Rádi bychom vyvolali nezbytnou diskusi o potřebných změnách.Plakátek proti koronahysterii ke stažení: